Vycházka za pardubickými mokřady a ptactvem

Zimní vycházka s povídáním o pardubických mokřadech a jejich obyvatelích z řad zimujících ptáků a dalších živočichů. Délka trasy cca 5 km. S Sebou případně dalekohledy, určovací klíče, něco na zahřátí nebo svačinu. Sraz bude v 9:15 hod. u hlavního nádraží v Pardubicích a sochy Jana Pernera. Čekáme na přípoje vlaků od Chrudimě, České Třebové, Hradce Králové a Přelouče. Email: [email protected] . Mobil: 602 740 053.

Vánočního zpívání v parku Střelnice

22.ročník Vánočního zpívání v parku Střelnice
se uskuteční v neděli 22.prosince 2019 od 16 hodin.
O Vánocích nám u Červené kapličky 14.svatých pomocníků povypráví místní duchovní, jáhen a lesník Ing. Pavel Starý z Farnosti Chrudim.  Zazpíváme si známé Vánoční koledy společně s pěveckým sborem Klíčenky. Připraveny budou i texty písní, oblíbený čaj a překvapení od Kruhu zdraví.  Dále se můžete těšit na příjemnou vatru, vánoční dekorace, plovoucí svíčky, které budeme pouštět po nově zrevitalizovaném náhonu Chrudimky,  a také na jmelí a betlémské světlo. To si budete moci přinést domů ve vlastních lucerničkách. Těšíme se na Vás. Program se uskuteční za každého počasí.
 Sraz bude před osvícenou Červenou kapličkou 14.svatých pomocníků v Malecké ulici, pod zastávkou MHD U Kapličky a stejnojmennou restaurací .

Akci pořádá Zelený dům Chrudim,z.s. ve spolupráci se ZO Klub ochránců SPR Habrov, Farností Chrudim, Sborem Klíčenky a Klubem Hnutí Brontosaurus Zelený dům.
Dvacátý druhý ročník akce se koná díky přispění Města Chrudim a Hnutí Brontosaurus. Děkujeme.
Kontakt: email: [email protected]
Telefon: 606 576 513 / 775 012 157

Krmíme ptáky – podle pravidel

Beseda o přikrmování ptáků v podzimním a zimním období v otázkách a odpovědích – proč, kdy, jak a čím krmit. Součástí i ukázka nejběžnějších návštěvníků krmítek a návod, jak je bezpečně určit.
Těší se na Vás náš ornitolog a milovník přírody, pan Roman Hellinger.
Kde: Agora – Šance pro Tebe, Štěpánkova 92, poslední dům v podloubí od Resselova náměstí. Chrudim.
Kdy: Úterý 10.prosince 2019 od 17 hodin.

PTÁCI A STĚHOVÁNÍ NA JIH – beseda a vycházka městem

Akce se koná v rámci komunitních úterků v prostorech Klubu Agora, nacházející se v podloubí
ulice Stěpánkova 92, Chrudim. Zajímavé povídání
s ornitologem Romanem Hellingerem z ČSO a Zeleného domu Chrudim začne v 17 hod. Můžete se těšit na fotografie, ukázky hlasů ptactva a také na kratší podvečerní procházku centrem Chrudimě. Ta začne v 18 hod. a sraz bude před Agorou. Dotazy pro vycházku a besedu: Tel: 602 740 053.
Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility, Týdnů pro duševní zdraví a Dnů chudoby 2019.

VYCHÁZKOVÉ ROZJÍMÁNÍ A PUTOVÁNÍ CHRUDIMSKÝM PARKEM

Sraz od 9 hodin před denními stacionáři a budovou býv. Ivtasu – U parku čp.275.
Po té cca v 10 hod a nebo v případě nepříznivého počasí se uskuteční vyprávění z cest naší přírodou v prostorech Denního stacionáře Pohoda s Tiborem Schwarzem z Dobrovolnické agentury Šance pro Tebe. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility, Týdnů pro duševní zdraví a Dnů chudoby 2019.

Den země 2019

Tak jako každý rok i tentokrát se účastníme dnů země a v rámci toho jsme připravili pár zajímavých akcí které najdete v našem kalendáři a to

Budeme se účastnit Dne Země v Chrudimi, který se koná v úterý 16.dubna 2019 od 9 do 17 hod.na Resselově náměstí v Chrudimi.

Dále se budeme účastnit Dne Země v Pardubicích, které se budou konat v pátek 26.dubna od 9 hod do 15 hod. naPernštýnském náměstí v Pardubicích.  

Vycházkové rozjímání Chrudimským parkem

Sraz v 9 hodin u budovy Denního stacionáře, naproti budovy býv. Ivtasu v Městských sadech. V případě nepříznivého počasí bude probíhat promítání na téma Opylovači a pestrost v našich polích, loukách a zahradách, v prostorech stacionáře POHODA – Městský park 828 (budova bývalých jeslí) 
Středa 24.dubna, sraz v 9 hodin 

Odemykání Chrudimky spojené s úklidem řeky

Tradiční zahájení vodácké sezony na Chrudimce spojené s hudbou, zábavou a Čochtanem, křtění nových háčků a lodí. Organizuje Zelený dům Chrudim & Tělovýchovná jednota Klub vodáků-turistů z.s. – KVT Pardubice. Kdo má vlastní loď a chtěl by uklízet z řeky, nechť se hlásí u Aleše Křivky 724 308 469 
Sraz v sobotu 13. dubna v 10 hodin 
U mostu při parku Střelnice (ulice Tovární – Malecká) 
Hledání jara a Ukliďme Chrudim se Zeleným domem Chrudim 
Kontakt pro Hledání jara (pěšky): Tibor Schwarz, tel: 775 012 157. 
Budeme uklízet břeh kolem řeky Chrudimky a vydáme se po souši přes Kalousov až do Habrova, doprovázení loděmi KVT Pardubice  plující v řece Chrudimce.  V Habrově již bude jarní aspekt v podobě rozkvetlého lesa, z kterého se vydáme pěšky zpět po cyklostezce z Topole do Chrudimě. Kromě toho budeme hledat aspekty jara, tj. blatouch bahenní, žabí vajíčka a lidi skákající na švihadle. Kdo nebude moct přijít, může poslat své výsledky hledání odjinud, a to na [email protected] 
Sraz v sobotu 13. dubna v 10 hodin

U mostu při parku Střelnice (ulice Tovární – Malecká)