Tibor Schwarz, DiS.

O chráněná území, louky, mokřady a sady pečuje lektor ekologických výukových programů a vystudovaný učitel odborných předmětů a praktického vyučování, Tibor Schwarz. Již na Střední vinařské škole, kde studoval Ochranu a tvorbu životního prostředí, se ve své práci SOČ věnoval např. Geobiocenologii a přirozeným lesům dle profesora Aloise Zlatníka. Také navštívil bývalé školní výzkumné plochy na Zakarpatské Ukrajině v rámci výzkumu pod MZLU Brno. Zemědělský magisterský obor vystudoval na ČZU v Praze, kde se v rámci diplomové práce věnoval sadům a starým a krajovým odrůdám. Správu ochrany životního prostředí absolvoval na VOŠ při Zemědělské škole v Chrudimi. Praxe vykonával v CHKO Moravský kras, kde se v rámci absolventské práce zabýval turismem chráněných území, dále na CHKO Pálava a v Lednicko – Valtickém areálu při revitalizacích, na Polesí Valtice, na Městském úřadě Chrudim, v Městských lesích Chrudim, bývalém ZVHS, která se věnovala drobným vodním tokům, v různých neziskových organizacích, zabývajících se ekovýchovou, ekoporadenstvím, projektem Zdravé Město, osvětovými kampaněmi a nebo Naturou 2000. Původně se věnoval ornitologii, později ho zaujala komplexnější ochrana přírody jako celku. Účastnil se akcí na SEV Rychta Krásensko, organizace Veronica např. v Hostětíně, vzdělávacích konferencí a seminářů Univerzity Palackého k Udržitelnému rozvoji a Humanitární a rozvojové pomoci. Byl zaměstnán v tehdejším Ekocentru Zelený dům, kdy se podařilo realizovat regionální i celorepublikové ankety s názvy Chrudimská dřevina, Stromořadí Pardubického kraje, ALEJ ROKU, Řeky, říčky a bystřiny Pardubického kraje, ve spolupráci s pracovníky Regionálního muzea v Chrudimi, či s o.s. Arnika. Roku 2011 Ekocentrum, Konep a Europe direct uspořádali první Den Země v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, koná se dosud, od tohoto roku je též koordinátorem Česko proti chudobě pro Pardubický kraj.