Silvie Vacková, DiS.

Předsedkyně z.s. Zelený dům Chrudim, absolventka ekologických oborů v rámci VOŠ a SZEŠ v Chrudimi. Založila např.tradici Biojarmark se sdružením Chiméra, což byla ryze studentská organizace při Střední škole zemědělské a VOŠ. Toto sdružení předtím započalo například s kampaní Dne Země v Chrudimi. Nyní pracuje ve Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER, pobočce Hradec Králové při základním článku Hnutí Brontosaurus SEVER. Je naší ekoporadkyní, působí v Síti ekologických poraden STEP, specializuje se např. na odpady, domácí ekologii, biopotraviny a další témata. V Pardubickém kraji je koordinátorkou projektu Ekoškola.