Bc. Jan König

dobrovolník Zeleného domu Chrudim, z.s a Klubu HB

Lokální koordinátor programu Živá krajina v Pardubickém kraji, člen Koalice STOP HF (břidličný plyn), Živá voda, z.s., VČ STUŽ a Hnutí Brontosaurus

 ,,Nejsem fundovany biolog, jsem „laik“, který se vždy samovzdělával.  Mým největším koníčkem je hudba, kterou dělám již po mnoho let a snažím se přenášet a pozitivně agitovat lidi, co je ve světě vskutku důležité. Měl jsem i pár přednášek, kde jsem mimo jiné vydal skromnou publikaci o subkulturě punku a demokracii, kde jsme se zabýval existenciálně filosofickou analýzou smyslu dnešní mládeže. Protože si myslím, že jedním z nejdůležitějších aspektů v životě je vzdělání, které dělá lidi, lidmi. Jako filosof musím dodat, že „důležitým“ myslím to, co považuji za správné já.“  

V Zeleném domě Chrudim, z.s. pomáhám sekat louky kosou, vytvářím meandry drobných toků, obnovuji mokřady a tůňky. Ve spolupráci s Jiřím Malíkem ze spolku Živá voda, z.s. a Tiborem Schwarzem přednáším o zadržování vody v krajině v našem kraji.  

K panu Jiřímu Malíkovi jsem se přidal, když probíhala Břidličná lobby na českém území. (pan Malík je můj strýc) Pomáhal jsem mu s překladem brožury a propagaci koalice STOP HF, kde jsem se seznámil i s ostatními kapacitami. V tu dobu jsem studoval na Uhk humanitní obor zaměřený především na psychologii a filosofii. Téma, o kterém je řeč se zdánlivě míjí, s tím v čem jsem vzdělán. Nejsem fundovany biolog, jsem „laik“, který se vždy samovzdělával. Po kauze břidlic nastoupila Živá voda a především rok 2018, který byl nejsussim za 100 let a zamotal klimatologie hlavu. Zazvonil mi alarm a chtěl jsem se zapojit do projektu. Po nějakém čase, přednáškách a samostudiu mě můj strýc pověřil lokálním koordinátorem pro oblast chrudimska. Rád jsem se toho ujmul. Nejdříve dosti „random“ stylem, posléze jsem se začal zaclenovat mezi kapacity a aktivisty, kteří mě navedli co a jak. Spojení s panem Ing. Schwarzem a zeleným domem v Chrudimi, následně s hnutí brontosaurus, jsem mohl realizovat své plány v plné míře. Měl jsem pozemky, na kterých mohu začít budovat mokrady a tunky. Pomáhám sekat louky kosou, či meandrovat drobné toky.Nasledne jsem se spojil s paní Ing. Kateřinou Mrozkovou vedoucí oddělení ZPF, ochrany přírody. Náš model se jí zalíbil a v současné době projednávané spolupráci. Byl jsem i nominován do komise Životního prostředí, kde doufám budu platný, přestože jsem erudovany v oblasti psychologie a filosofie a dálkové si dodělávám navazující studium. V zároveň pracuji jako terénní pracovník pro společnost Šance pro tebe, kde se věnuji mládeži v NSS. Strýc mě zapojil řádně do koloběhu a přenechal mi první přednášky v mém kraji, kde jak doufám budu šířit poselství záchrany krajiny. Již se tak děje a musí být, neboť jsem od Pardubického kraje dostal malou dotaci na prednášecí činnost. Stal jsem se členem Východočeské STUŽ a zvu je na semináře, kde se opět potkávám s kapacitami, které mě zasvěcují do oboru čím dál více. Mým největším koníčkem je hudba, kterou dělám již po mnoho let a snažím se přenášet a pozitivně agitovat lidi, co je ve světě vskutku důležité. Měl jsem i pár přednášek, kde jsem mimo jiné vydal skromnou publikaci o subkulturě punku a demokracii, kde jsme se zabýval existenciálně filosofickou analýzou smyslu dnešní mládeže. Protože si myslím, že jedním z nejdůležitějších aspektů v životě je vzdělání, které dělá lidi, lidmi. Jako filosof musím dodat, že „důležitým“ myslím to, co považuji za správné já. Píši do místního deníku Perspektivní Chrudimsko a přispívám tam různými články o přírodě-zdrži vody, ale i vlky apod. či filosoficky-psychologické rozbory událostí co se dějí nebo se staly. Snažil jsem se shrnout vše do jednoho stručného popisu, což ale nevystihuje mou osobu. Vřele díky a lepším zítřkům ZDAR! 

Bc. Jan Konig
Streetwork
Lokální koordinátor Živá Krajina
Člen Východočeské STUŽ
Perspektivní Chrudimsko
(Redaktor)