Tisková zpráva za rok 2018

Ekologická výchova a osvěta se Zeleným domem Chrudim

Zelený dům Chrudim se v uplynulých měsících účastnil řady osvětových programů.

Např. Dnů Země v Pardubicích a Chrudimi na náměstí i v parku Střelnice, Ukliďme Česko s vycházkou, festivalu ,,Jeden svět“ s výstavou Na čem se smaží Indonesie v Klubu Agora v Chrudimi při Šance pro Tebe, Dne s Jitřenkou s CSP Chrudim, Okresní soutěže mladých zdravotníků s ČČK Chrudim, Festivalu na Klíček ve Slatiňanech, Dne s technickými službami Chrudim 2000,

Týdnů pro duševní zdraví, prezentace NNO Pardubického kraje během Hravého odpoledne na farmě Apolenka u Pardubic, Dnů chudoby a dalších kampaní a ekovýchovných akcí.

Z nich můžeme dále zmínit Evropský týden mobility, při kterém se zapojil do akcí Na kole jen s přilbou v Městském parku v Chrudimi, Rozjímání a Besedou o přírodě v denních stacionářích Jitřenka a Pohoda, Dny zdraví a Výstavy na Zemědělské škole Chrudim. Zde představil aktivitu kterou blíže popíšeme a ta se týkala tematiky správného uchování potravin v chladničce nebo spižírně? Návštěvníci z řad škol a široké veřejnosti přicházeli na to, jak se jednotlivé potraviny uchovávají a zda patří do chladničky či spižírny. Pro některé z nich bylo překvapením, že cizokrajné ovoce nepatří do ledničky, jelikož ho tam pravidelně dávají. Cílem této aktivity bylo pochopení toho, že správným uchováváním potravin předejdeme plýtvání s potravinami. To je jedno z pravidel předcházení vzniku odpadů, které každý z nás můžeme denně dělat a udělat. O návod ,,Jak správně uchovávat potraviny v chladničce“, který si mohli zájemci odnést domů, byl velký zájem. V rámci výstavy na Zemědělské škole jsme také připravili nové otázky pro návštěvníky k tématům ptactvo v zemědělské krajině, či k zajímavých neznámým keřům a rostlinám ve spolupráci s ČZS Chrudim – město, Spolkem absolventů Zemědělské školy a studenty.

Pro příchozí účastníky Pochodu generací, které tradičně pořádá Zdravé město Chrudim v Městských lesích, jsme si připravili program zaměřený na vnímání přírody všemi smysly.  Mohli si tak vyzkoušet svoje smysly a vytvořit si paletku z přírodnin nalezených v okolí. Dále byly připraveny hmatové pytlíky, v kterých se skrývali různé zajímavosti a smysl sluch vnímat pomocí sluchové pexesa.

Dále jsme uskutečnili zajímavou besedu v Klubu Hurá na výlet, kde jsme navštívili na dálku pomocí fotografií Chitussino údolí nacházející se mezi Mladoticemi a Ronovem nad Doubravou, o kterém mnozí účastníci netušili že existuje či jsme se podívali díky fotografiím i do vnitřku kostela v Podlažicích.

Ekologické výukové programy pro školy

Mimo to se aktivně podílel na ekovýchově mnoha škol na Chrudimsku. Zejména školní družiny při základních školách si vybíraly naše ekologické výukové programy které nabízíme, např. Voda základ života, Přírodou všemi smysly, Ptactvo ve městě, Výukový program na míru, doplněný výtvarnou dílnou v učebně apod. Dále to byl program Ochrana přírody určený pro Střední odborné školy a SOU.

Také my lektoři jsme nezaháleli a byli se vzdělávat na Veletrhu ekologických výukových programů, který byl letos zaměřen na učení se venku a různé metody a pomůcky, které nám to umožňují. Dále jsme se vzdělávali na semináři k tématu Voda ve městech v měsíci říjnu a v listopadu o místně zakotveném učení v rámci konference EVVO Kapradí, pořádané v Královéhradeckém kraji.
Letos jsme se aktivně zúčastnili i konference EVVO v Ekocentru Paleta, kde jsme vedli seminář Seznamte se s Ekoškolou a šetrným provozem školy. Dále jsme v rámci krajské koordinace programu Ekoškola zrealizovali Seminář dobré praxe programu Ekoškola pro učitelé z Mateřských škol. Seminář se konal v MŠ Kytička Pardubice, která v letošním roce získala titul Ekoškola.

Péče o přírodu se Zeleným domem Chrudim

Kromě toho jsme se věnovali výsadbám ovocných stromů, (starých a krajových odrůd), jako je třešeň Kaštánka, Karešova a nebo Medovka, či švestka Chrudimská, která byla vyšlechtěna věhlasným chrudimským zahradníkem Josefem Vaňkem. Vysazovali jsme na Skutečsku a nebo ve starém sadě u místní části Chrudimě – Topol. Dále jsme managementově udržovali přírodní lokality v Pardubickém kraji, kde jsme sekali travní porosty, hrabali trávu, čistili tůňě od nánosů listí a rákosu a nebo hloubili strouhu u úpolínové louky.

Nesmíme zapomenout, že spousta aktivit by se nekonala bez finanční podpory Pardubického kraje, Města Chrudim a Hnutí Brontosaurus a také bez pomoci dobrovolníků z Klubu Hnutí Brontosaurus Zelný dům, dobrovolnického centra KONEP a studentů SŠZ a VOŠ Chrudim. Děkujeme.

A co nás čeká na závěr roku ? Tradiční akce, 21.ročník Vánočního zpívání u parku Střelnice. Koná se sobotu 22.12. 2018 od 15:00 hodin, kdy se setkáme v Ekocentru Ledňáček naproti Červené kapličce 14.svatých pomocníků. Pro návštěvníky bude připravena tvořivá dílna s vánoční tématikou a poté si před kapličkou společně zazpíváme s pěveckým souborem Klíčenky a povyprávíme o Vánocích i s místním duchovním. Všichni jsou srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

Za Zelený dům Chrudim, z.s. Tibor Schwarz a Silvie Vacková
[email protected] Tel: 775 012 157 / 606 576 513