Krajina Československá a bohatství nejen ze života hmyzu

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim Školní nám. 56, Chrudim, Česká republika

Zelený dům Chrudim z.s. Vás zve na besedu v rámci Dnů země 2019  "Krajina Československá a bohatství nejen ze života hmyzu" v Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na adrese Školní náměstí 56.

Zdarma

Odemykání Chrudimky spojené s úklidem řeky

Most u parku Střelnice XR44+VX Chrudim

Tradiční zahájení vodácké sezony na Chrudimce spojené s hudbou, zábavou a Čochtanem, křtění nových háčků a lodí. Organizuje Zelený dům Chrudim & Tělovýchovná jednota Klub vodáků-turistů z.s. - KVT Pardubice. Kdo má vlastní loď a chtěl by uklízet z řeky, nechť se hlásí u Aleše Křivky 724 308 469 Sraz v sobotu 13. dubna v 10 hodin U mostu při parku Střelnice (ulice …

Zdarma

Vycházkové rozjímání Chrudimským parkem

Stacionář Pohoda Městský park 828, Chrudim IV, Česká republika

Sraz v 9 hodin u budovy Denního stacionáře, naproti budovy býv. Ivtasu v Městských sadech. V případě nepříznivého počasí bude probíhat promítání na téma Opylovači a pestrost v našich polích, loukách a zahradách, v prostorech stacionáře POHODA - Městský park 828 (budova bývalých jeslí) Středa 24.dubna, sraz v 9 hodin 

Zdarma